fredag 19 maj 2017

Den nya Digitaliseringsstrategin klubbades av regeringen igår

Vid regeringens sammanträde igår klubbade regeringen den nya Digitaliseringsstrategin. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 De fem delmål som strategin bygger på är följande:

· Digital kompetens
– I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

· Digital trygghet
- I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

· Digital innovation
- I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

· Digital ledning
- I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.

· Digital infrastruktur
- Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

"Den industriella revolutionen förändrade världen. Den pågående digitaliseringen av samhället är en nutida revolution av samma dignitet. Ett tydligt politiskt och statligt ledarskap kommer att vara avgörande för att skapa det nödvändiga förändringstrycket. Med strategin har hela regeringen åtagit sig att leda omställningen", säger digitaliseringsminister Peter Eriksson och fortsätter:
 "Jobb kommer försvinna. Men att fortsätta producera och arbeta som tidigare är inte realistiskt och att försöka bromsa utveckling med en innovationshämmande robotskatt är inte ett alternativ. Istället ska vi vara med och leda och driva utvecklingen. Då kan vi påverka hur tekniken förändrar samhället. Det handlar om mängder av nya jobb och verksamheter".
(Källa: Telekomnyheterna)


onsdag 17 maj 2017

Det livslånga lärandetI en snabbföränderlig värld är den enda långsiktigt hållbara strategin och konkurrensfördelen att lära sig saker snabbare än omvärlden förändras och omsätta lärdomarna i innovation som gör livet bättre för människor.

Hur säkerställer du att du ständigt förnyar ditt tänk genom livslångt lärande?

5 timmars regeln är en bra riktlinje: 
Ägna 5h per vecka för lärande. 

Nedan tips på saker du kan investera dina 5h/vecka i. 
(Källa: Johan Eriksson, Google)


Bild ovan: Det livslånga lärandet - 5 timmars regeln - tips på saker du kan investera dina 5h/vecka i

//Elisabeth Stjernstoft - //Elisabeth Stjernstoft

fredag 31 mars 2017

Securing your mobile device

Modern mobile devices are like small computers, and we carry them with us everywhere. Accordingly, the need for security measures has changed.
What would happen if your device disappeared today?
Have you activated your mobile device's keypad lock yet? If not, why not do it right now?
 Different operating systems have different remote-wiping services. Below, you find links to how to do it:
How To Remotely Wipe Your iPhone Data When Stolen [iOS Tips] (apple.com)
How to set up Android Device Manager to lock and wipe your phone remotely (google.com)
How to Erase and Reset Your Windows Phone Remotely Online (microsoft.com)