söndag 25 juni 2017

Signalflaggor - rätt ordning för stor flaggning vid festliga tillfällen


Av förekommen anledning passar jag på så här i midsommartid bjuda på instruktion för Signalflaggor - rätt ordning för stor flaggning vid festliga tillfällen.


Så de vajar med ordning och reda ⛵️


Glad midsommar! 
onsdag 14 juni 2017

Kom igång med AI-projekt

1. Starta i liten skala. Utse en person med ansvar för att titta på transformativ teknik som VR, AI eller AR.

2. Hitta relevanta user cases. Vad ska det användas till? De flesta organisationer har interna operationer eller delar på kundsidan som skulle vara behjälpta av AI. Men kom ihåg att det är svårt att se AI ur ett vanligt investeringsperspektiv. När man säljer in ett AI-projekt hos ledningen är det viktigt att tala om det långsiktiga perspektivet och den transformativa kraft som den nya tekniken har på branschen.

3. För att satsningen ska bli lyckad måste den vara väl förankrad hos ledningen och övriga verksamheten. Kom ihåg att en satsning på ny teknik på sikt kan innebära att affärsmodeller och arbetssätt förändras. Det är något alla måste vara beredda på.

4. Det råder stor brist på vissa funktioner, som dataanalytiker. Det snabbaste och enklaste sättet att hitta kompetens är att ta hjälp av ett annat företag som har den kompetens som krävs.

5. Ta hjälp av konsulter eller råd­givare som ser vilka möjligheter den nya tekniken innebär för just er organisation, och vilka tekniklösningar som skulle vara lämpliga för er.

Källa: https://cio.idg.se/2.1782/1.683888/expert-ai-projekt-tips

fredag 19 maj 2017

Den nya Digitaliseringsstrategin klubbades av regeringen igår

Vid regeringens sammanträde igår klubbade regeringen den nya Digitaliseringsstrategin. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 De fem delmål som strategin bygger på är följande:

· Digital kompetens
– I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

· Digital trygghet
- I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

· Digital innovation
- I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

· Digital ledning
- I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.

· Digital infrastruktur
- Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

"Den industriella revolutionen förändrade världen. Den pågående digitaliseringen av samhället är en nutida revolution av samma dignitet. Ett tydligt politiskt och statligt ledarskap kommer att vara avgörande för att skapa det nödvändiga förändringstrycket. Med strategin har hela regeringen åtagit sig att leda omställningen", säger digitaliseringsminister Peter Eriksson och fortsätter:
 "Jobb kommer försvinna. Men att fortsätta producera och arbeta som tidigare är inte realistiskt och att försöka bromsa utveckling med en innovationshämmande robotskatt är inte ett alternativ. Istället ska vi vara med och leda och driva utvecklingen. Då kan vi påverka hur tekniken förändrar samhället. Det handlar om mängder av nya jobb och verksamheter".
(Källa: Telekomnyheterna)


onsdag 17 maj 2017

Det livslånga lärandetI en snabbföränderlig värld är den enda långsiktigt hållbara strategin och konkurrensfördelen att lära sig saker snabbare än omvärlden förändras och omsätta lärdomarna i innovation som gör livet bättre för människor.

Hur säkerställer du att du ständigt förnyar ditt tänk genom livslångt lärande?

5 timmars regeln är en bra riktlinje: 
Ägna 5h per vecka för lärande. 

Nedan tips på saker du kan investera dina 5h/vecka i. 
(Källa: Johan Eriksson, Google)


Bild ovan: Det livslånga lärandet - 5 timmars regeln - tips på saker du kan investera dina 5h/vecka i

//Elisabeth Stjernstoft - //Elisabeth Stjernstoft