måndag 25 september 2017

Om GDPR - det nya dataskyddet

Saxat ur dagens DI. Håller du med? Varför / varför inte?

"

Dataskyddet går för långt 

Övergången till den digitala ekonomi är en av våra viktigaste frågor, och det är avgörande att EU:s ramverk som definierar vår gemensamma digitala marknad skapar så bra förutsättningar som möjligt. Ett fritt, öppet och globalt internet är en viktig framtidskraft.
Skydd av persondata är en självklar del av en digital marknad. Samtidigt måste våra företag kunna använda data för att utveckla nya tjänster för konsumenterna. Det krävs en balans mellan innovation, konsumentnytta och skydd av persondata.
2016 antogs dataskyddsförordningen som innebär det mest långtgående skyddet för persondata i världen. Tyvärr saknades balans och begränsningarna blev så rigoröst att tusentals företagare fortfarande kämpar med att anpassa sig. Så ska det inte vara.Vårt uppdrag som lagstiftare är också att främja fri rörlighet av data och den europeiska marknaden genom rättssäkra och framtidsäkra regler. Därför tvingades vi rösta emot dataskyddsförordningen.
I parlamentet arbetar vi just nu med den E-privacyförordning som är avsedd att komplettera dataskyddsförordningen. Tyvärr är förslaget inte tydligt och konsistent med denna, och riskerar därmed att lägga ytterligare sten på börda för våra företag.
Att begränsa persondatainsamling innebär också att vi bakbinder annonsbranschen. Vi köper inte den rödgröna retoriken om att marknadsföring från stora elaka företag står i konflikt med konsumentintressen. Riktad reklam är en överlevnadsfråga för små nyhetssidor, appar och andra annonsfinansierade tjänster som efterfrågas av konsumenter.
Att begränsa användningen av cookies riskerar att kraftigt försämra shoppingupplevelsen online. Dessutom görs småföretag än mer beroende av Google och Facebook om de inte kan använda e-post för att nå existerande kunder.
Även allmänna kontaktregister som svenska Eniro kan få problem. De rödgröna i Europaparlamentet vill ha ett så kallat opt-in system där varje privatperson i registret måste ge sitt godkännande innan de läggs till. Vi har varit drivande för en kompromiss som gör det möjligt att behålla dagens system där man i stället kan begära att tas ur registren.
Andra restriktioner berör telemarketing, processande av metadata som behövs för att ta fram nya tjänster, och förbud att samla in data från hårdvara som krävs för säkerhetsuppdateringar. Därför tar vi nu krafttag för att ser till att de nya reglerna inte lägger sig som en våt filt över innovation och tillväxt.
Vad vi nu ser är att de rödgröna gör saken värre genom att utöka restriktionerna. Vi tycker inte detta är att ta ansvar för Europas framtid. Europas välfärd finansieras genom ett livskraftigt näringsliv. Vi uppmanar därför regeringen och våra rödgröna kolleger i Europaparlamentet att arbeta för balanserade och tydliga regler. Genom att bromsa innovation kommer Europa endast cementera begreppet "den gamla världen".
"


Inga kommentarer: